Home

Koningspaar 2017: Bauke en Carolien Bakker!


Nieuws| Rabobank Clubkas Campagne 2017
Bent u lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Draagt u onze schutterij een warm hart toe?
Kom dan in actie en breng uw stem uit! 

Stemmen kan van 10 t/m 23 mei 2017 op www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl. Leden van de Rabobank ontvangen hiervoor per post een persoonlijke stemcode. U kunt maximaal 2 stemmen uitbrengen. Hoe meer stemmen op onze vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld we krijgen. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan ons jeugdbeleid. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun en medewerking!


Drieländerecktreffen 2017
Op 8, 9 en 10 september 2017 organiseert schutterij St. Sebastianus Mechelen de 50e editie van het Dreiländerecktreffen! Voor meer informatie bezoek de website www.dreilanderecktreffen.nl.


Carnaval

Schutterij St. Sebastianus feliciteert Prins Abby I en prinses Dominique als nieuw prinsenpaar van
C.V. de Breuzelère en wenst hen een onvergetelijk carnavalsseizoen!


Nieuws | Uitreiking Nobele Orde van de Papegaypapegay-jpg
Jaarlijks in november verleent de “Nobele Orde van de Papegay” als “Orde van verdiensten” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen.

Op aanvraag van het bestuur van schutterij St. Sebastianus Mechelen werden Paul Sintzen en Ton Vluggen wegens hun verdienstelijk lidmaatschap voorgedragen voor medaillering. Door de Kanselarij werd deze aanvraag goedgekeurd en de Zilveren Medaille toegekend. Op zaterdag 26 november 2016 vond de plechtige Investituurkapittel in de Pacificatiezaal van het stadhuis te Gent plaats. De indrukwekkende ceremonie werd bijgewoond door een delegatie van de Mechelse schutterij.
papegay-3papegay-2papegay-4


Nieuws | Kampioenschap schieten 2016
Op zondag 2 oktober 2016 werd op de schuttersweide het onderling kampioenschap schieten georganiseerd. In een goede sfeer en onder een matig zonnetje schoten A-schutters, B-schutters en partners voor het beste resultaat. De wedstrijd werd rond de klok van 16.00u afgerond.
Hieronder volgen de eindresultaten:kampioenschap-schieten

A-schutters:
1e Edwin Lardinois, 2e Peter Lindelauf, 3e Kelly Waagmeester
B-schutters:
1e Bauke Bakker, 2e Jeannot Widdershoven, 3e Robert Hollands
Partners:
1e Anja Lindelauf, 2e John Ansems, 3e Elly Konings


Nieuws | Succesvolle deelname 49e Dreiländerecktreffen
Op zondag 11 september 2016 werd door schutterij St. Sebastianus Mechelen deelgenomen aan het 49e Internationaal Dreiländerecktreffen te Waubach. Maar liefst 48 schutterijen en muziekgezelschappen uit de drielandenhoek Oost-België, grensregio Aken en Zuid-Limburg presenteerden zich onder stralende weersomstandigheden. Naast de optocht, het defilé, marswedstrijden en schoonheidswedstrijden werd om de koningseer van het Dreiländerecktreffen gestreden.

Aan de schietwedstrijd werd uitsluitend deelgenomen door de aanwezige koningen van de deelnemende schutterijen. Onze huidige schutterskoning John Knubben had de eer om namens schutterij St. Sebastianus Mechelen deel te nemen.

Onder grote belangstelling had de schietwedreilanderkoningdstrijd zijn verloop. Het verraste eenieder dat uiteindelijk het 101e finaleschot werd gelost door onze eigen schutterskoning! Rond de klok van 19.00u werd Dreiländerkoning John Knubben op het podium in een overvolle feesttent geïnstalleerd. Samen met zijn partner Sonja zal hij tijdens het 50e Dreiländerecktreffen op zondag 10 september 2017 te Mechelen in het middelpunt van de belangstelling staan.

Naast deze eretitel voor koning John werden er meerdere prijzen behaald: Klaroenkorps 1e prijs, Mooiste koningin 2e prijs, Mooiste Marketentstergroep 2e prijs, Vaandrig 2e prijs en Tambour-majoor 3e prijs. In uitbundige feeststemming werd met een voldaan gevoel en een succesvol Dreiländerecktreffen de thuisreis richting Mechelen ingezet.


Nieuws | Koningspaar Mechelse schutterij in processie
Op zondag 26 juni nam het koningspaar voor het eerst in de historie van het 359-jarig bestaan van schutterij St. Sebastianus samen deel aan de Johannes processie door Mechelen.

Processie Mechelen 2016
Traditioneel neemt de schutterij tijdens de processie ter bescherming altijd haar plaats in vlak voor het Allerheiligste. Uit kerkelijk historische grond enerzijds en uit traditioneel schuttersgebruik anderzijds, werd tijdens de processie de schutterskoning niet vergezeld door zijn koningin. Immers het kerkelijk gebruik en traditie hanteerde de regel dat voor het Allerheiligste geen dames mochten lopen. Daar ook de Mechelse schutterij inmiddels een geheel andere samenstelling kent, waaronder dames in het klaroenkorps en als marketentsters, is op voorstel van het huidige bestuur een voorstel gedaan dat vanaf nu ook tijdens de processie de koning wordt vergezeld door zijn koningin. Dit voorstel werd door de leden van de schutterij unaniem ondersteund. Naast zijn koningin werd de koning door de beschermheer en 9 koningsknechten in gepast tenue geflankeerd.    


Nieuws | Installatie marketentsters
Tijdens het traditionele koningsvogelschieten 2016 stond er voor schutterij St. Sebastianus Mechelen iets bijzonders te gebeuren. Na maanden vol voorbereiding nam een viertal jonge, enthousiaste dames hun intrede als marketentsters van de schutterij! Onder een stralende zon werden Melissa Huynen, Ramona Pleijers, Yoni Simon en Shena Theunissen officieel geïnstalleerd tot marketentsters. Uit handen van oud-koning Ruud Direcks ontvingen zij een penning met daarop de naam van de schutterij. Hiermee is hun uniform compleet en zijn ze klaar om komend seizoen deel te nemen aan alle schuttersactiviteiten. Veel succes dames!

Foto_Dames


Nieuws | Koningsvogelschieten 2016
Op zondag 8 mei 2016 werd in Mechelen het traditionele koningsvogelschieten georganiseerd. Rond de klok van 13.00u werd het koningspaar 2015 Ruud Direcks en Manou Moonen bij hun residentie door de schutterij opgehaald. Met slaande trom en klaroengeschal werd in vol ornaat naar een drukbezochte schuttersweide afgemarcheerd. Onder een stralende zon en in goede sfeer barstte de schietwedstrijd voor de koningseer 2016 los. Koningspaar 2016

Grenadier John Knubben, woonachtig te Wahlwiller, wist met het 120e schot het laatste restje van de koningsvogel naar beneden te halen. Samen met zijn echtgenote Sonja vormt hij het nieuwe koningspaar van de schutterij.
De strijd om de titel burgerkoning 2016 werd door het lossen van het 187e schot gewonnen door Sjuul Lenssen.

Dit jaar mochten we ook harmonie St. Cecilia als gastvereniging verwelkomen op de schuttersweide. Speciaal voor de leden van de harmonie werd een derde vogel geplaatst. We mogen wel stellen dat de ‘harde kern’ zich onder de wedstrijdbuks waagde. Uiteindelijk won Nicole Crutzen, na het lossen van het 142e schot, de strijd onder de St. Cecilianen. We blikken terug op een geweldige schuttersmiddag! 


Nieuws | Limburgs Schutterij Museum geopend
Op zondag 10 april 2016 zijn voorzitter Huub Colen en generaal Peter Lindelauf als afgevaardigden van schutterij St. Sebastianus Mechelen aanwezig geweest bij de heropening van het Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Het museum werd geopend door de Gouverneur van Nederlands-Limburg, Theo Bovens en zijn Belgisch-Limburg collega, Herman Reijnders, die ondersteund werden door de burgemeester van Venlo en de Federatiepresident Ger Koopmans.

Op 10 april 2008 zorgde een grote brand in het Klooster in Steyl ervoor dat ook het Limburgs Schutterij Museum voor een groot deel in de as werd gelegd. Een dramatische dag voor het Limburgse schutters- en gildewezen. Deze brand werd door een verwarde man gesticht, het dak van het museum ging volledig in vlammen op, maar de collectie kon voor een groot deel gered worden.
Acht jaar lang waren vele vrijwilligers wekelijks aan de slag om de collectie te restaureren, te herstellen en gereed te maken. De stichting heeft alles bewogen om in Steyl weer een schutterijmuseum te laten herrijzen. Een missie, die uiteindelijk na acht jaar geresulteerd heeft in de officiële opening op zondag 10 april 2016, precies acht jaar na de fatale brand.